Prisstigning pr. 01.09.2020

19. maj 2020

Information fra Holme-Lundshøj Fjernvarme

Meddelelse om prisstigning.

Grundet stigninger på indkøbsprisen af varme i 2020 er vi desværre
nødsaget til at hæve den variable varmepris fra 651,25 kr. til 881,25 kr. pr. MWh inkl. moms
og effektbidraget fra 15 kr. til 18,5 kr. pr. m2 inkl. moms.

Prisen vil blive hævet fra og med 1. september til 31. december 2020, hvilket
betyder at aconto raterne for oktober og december vil blive ændret.

Der bliver ikke ændret på øvrige takster i takstblad for 2020.

Da Aarhus er et Kraftvarmeområde, produceres der også el, når der skal laves fjernvarme på Studstrupværket. Som hovedregel har det været til gavn for fjernvarmen, men på grund af nedlukningen af Danmark og Europa har det imidlertid ført til ekstremt lave elpriser. Derved bliver de lave elpriser til en omkostning for fjernvarmen.

Stigningen på fjernvarmen kommer til at påvirke alle, som er tilkoblet fjernvarmen under VPA(Varme Plan Aarhus).

Ændringen på varmeprisen betragtet på varme-/kalenderåret 2020:

Hvis vi tager udgangspunkt i en bolig, som årligt bruger fx 10 MWh og har 70 M2 bolig:
Under den gamle pris vil den årlige varmeudgift være på 7.750 kr. inkl. moms.
Stigningen, og dermed forskellen, for den samme bolig vil være ca. 840 kr. inkl. moms.
Den procentvise stigning vil i ovennævnte tilfælde være ca. 11 procent.

Hvis vi tager udgangspunkt i en bolig, som årligt bruger fx 18,1 MWh og har 130 M2 bolig:
Under den gamle pris vil den årlige varmeudgift være på 13.925 kr. inkl. moms.
Stigningen, og dermed forskellen, for den samme bolig vil være ca. 1.531 kr. inkl. moms.
Den procentvise stigning vil i ovennævnte tilfælde være ca. 9 procent.

Fremtiden:
Den variable takst pr. MWh pr. 1. januar 2021 forventes at blive væsentlig mindre end den nu varslede pris pr. MWh pr. 1. september 2020. Såfremt elprisen i det kommende år er på det nuværende niveau.

Vi håber at ovennævnte kan være med til, at kaster lys over det udsendte varsel, og i tilfælde at spørgsmål er I naturligvis velkommen til at ringe eller skrive til os.

Med venlig hilsen
Holme-Lundshøj Fjernvarme