Udskydelse af generalforsamling 2021

15. april 2021

Generalforsamlingen i Holme-Lundshøj Fjernvarme må udskydes grundet forsamlingsforbuddet. Varmeværket håber på at generalforsamlingen kan afholdes i september måned. Den nye dato vil blive meldt ud, således at vedtægternes bestemmelse om rettidig indkaldelse overholdes.

Venlig hilsen Holme-Lundshøj Fjernvarme