Holme den 13. maj 2020

 

Information fra Rundhøj Fjernvarme

Meddelelse om prisstigning.

 

Grundet stigninger på indkøbsprisen af varme i 2020 er vi desværre

nødsaget til at hæve den variable varmepris fra 512,50 kr. til 692,50 kr. pr. MWh inkl. moms

 

Prisen vil blive hævet fra og med 1. september til 31. december 2020, hvilket

betyder at aconto raterne for september, oktober og november vil blive ændret.

 

Der bliver ikke ændret på øvrige takster i takstblad for 2020.

 

 

Med venlig hilsen

Rundhøj Fjernvarme