Varmeveksler

Vi beder alle fjernvarmeforbrugere om hjælp til at finde den vandinstallation eller varmeveksler, som er i stykker og derfor tillader brugsvand at kom…

Prisstigning pr. 01.09.2020

Information fra Holme-Lundshøj Fjernvarme Meddelelse om prisstigning. Grundet stigninger på indkøbsprisen af varme i 2020 er vi desværre nødsaget til…