Om os

Den stiftende generalforsamling ved Holme Fjernvarme blev afholdt, den 24. marts 1965. Her blev man enige om, at det kommende varmeværk skulle oprettes og navnet på foreningen skulle være Holme-Lundshøj Fjernvarmeværk A.m.b.a. Centralen og ledningsnettet blev anlagt og der kom varme på kedlerne i 1967, hvor der skulle leveres varme til ca. 300 husstande. I perioden op til 1997 blev der brugt svær fuelolie til opvarmning af fjernvarmevandet. I 1997 blev de to olietanke som hver kunne indeholde 100.000 liter på grund af tæring udskiftet, med 2 nye permatanke på 75.000 liter.


På centralen blev den ene kedel udskiftet med en ny og større kedel på 12 MW. De to andre oliefyr blev ændret, så vi i dag bruger almindelig fyringsolie til opvarmning af fjernvarmevandet.

På centralen er der tre kedler, en på 3,66 MW, en på 9,30 MW og en på 12.00 MW så værkets samlede normalydelse er på 24,96 MW.

Tilgangen til fjernvarmen var de første år forholdsvis jævn, men i 1982 da Højbjerg Andelsboligforening begyndte at bygge Håndværkeparken og hvor der samtidig blev bygget meget på Holme Parkvej, blev antallet af forbrugere på få år, udvidet med ca. 1000 nye andelshavere/forbrugere.

Hovedledningen er på 42,1 km og stikledningerne er på 31,5 km.

Den 17. november 1980 indgik Århus Kommune, Holme-Lundshøj Fjernvarme a.m.b.a. og Rundhøj Fjernvarme a.m.b.a en aftale om etablering af en transmissionsledning, så de 2 værker skulle modtage vand fra Århus Havneværk (Varmeplan Århus). I 1986 blev der på de 2 varmeværker bygget vekslerstationer, hvor der blev opstillet 2 varmevekslere på hver central, og det varme vand kommer nu fra Studstrup Værket, de 2 centraler står klar som spidslastcentraler
 


Vi har pr. 1. januar 2023 monteret 2.649 målere.

//